Бизнес пакет

Дати по заявка и/ или уговорка.

Избор на коучинт, тийм-билдинг, уединяване и обучение по мениджмънт. Други възможни адаптирани програми, дали или не комбинирани с друг треньор (и).
Цената зависи от избрания сборен пакет. Курсовете могат да бъдат проведени на Немски, Френски и Английски език.

IMG_0854