Терапия с коне

само на холандски, английски и френски

Тези коучинг сесии (процедури) включват дейности, които се извършват на земята до коня. Това не е конна езда и не е нужно да имате някакъв опит с коне. За всеки от нас, това е един уникален и личен опит. Също така, е полезно за специфични групи като възрастни, юноши и деца с (леки) интелектуални затруднения. Например, хора с Болестта на Адисон, Дефицит на внимание с хиперактивност, Лица с увреждания в развитието, Опозиционно предизвикателно разстройство, Гранично личностно разстройство или Тревожни разстройства в аутистичния спектър и т.н.

Контактът с коня ни довежда по-близо до нашия “проблем” и ни дава възможност за достъп до проблемите на хората, свързани с утвърждаване, тежка загуба, съвет за травма, самостоятелност, доверие, комуникация или сътрудничество. При общуването с коня може да се постигне по-голям ефект на посредничество за някои, отколкото при общуването с друг човек, и ни дава времето, доверието и вътрешния покой, от които се нуждаем, за да решим проблемите си. Терапията с използване на коня дава възможност на човек да изтласка самоналожените психологически бариери, което позволява себепознаване и усъвършенстване.

Конят насърчава размисъла по начин, по който контактът с други хора, не може. Конете имат специална способност да преценяват хората много бързо. Това качество на конете е много ценно при терапия на хора. Ролята на терапевта тук, е да оцени това, което се изисква, да предостави подходящи упражнения и да ръководи процеса. Когато човек придобива ново самопознание, това помага да се концентрира, конят инстинктивно усеща и реагира на тази промяна в хората. Това е обучение, основано на опита и като такова, е много мощно. Прехвърлянето към други ситуации в ежедневието, е установено по този начин. Този начин на терапия на хора чрез сътрудничество с коне, е много ценен, защото могат да се обсъждат много различни теми и могат да бъдат достигнати различни целеви групи.
paardencoaching